Chính sách bảo mật của Phụ tùng Liên Phương

Phụ tùng Liên Phương cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng quyền riêng tư là rất quan trọng và chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về quyền riêng tư và đặt sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng chỉ khi có sự cho phép và khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các thông tin liên quan khác. Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước đó.

Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có nhu cầu công việc truy cập vào thông tin cá nhân và yêu cầu họ tuân thủ các quy định về bảo mật.

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho mục đích khác ngoài việc cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm mà khách hàng yêu cầu. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để liên hệ với khách hàng, cung cấp thông tin mới nhất về sản phẩm và dịch vụ, hoặc để giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng.

Nếu khách hàng không muốn tiếp tục nhận thông tin từ chúng tôi, họ có thể từ chối bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web.

Chính sách bảo mật của Phụ tùng Liên Phương đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng được bảo vệ và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định về quyền riêng tư và đặt sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu.


Đã thêm vào giỏ hàng